Bartosz Mroczkowski - Thinking (in) Movement or Materialization of Meaning

25/02/2022, 15:30 (GMT+1, Warsaw) – lecture and Q&A
18:00 (GMT+1, Warsaw) – workshop

The meeting will take place both online and on-site. To join us, either for the seminar or the workshop, please fill in this form. Please note that the meeting will be held in Polish.

Location (on-site): University of Warsaw, Faculty of Psychology, Stawki 5/7, Warsaw. More details will be sent to accepted participants before the workshop.
Online meeting (via Zoom): Click here to join the meeting

There is a limited number of places available for the workshop. The attendees will be required to wear masks and to follow other sanitary regulations. If you want to attend the workshop, we recommend joining the seminar as well (remotely or on-site), however, it is not required.

In case of any other questions, please contact us @ hill@hill.psych.uw.edu.pl.

_____

We cordially invite you to a seminar with dr Bartosz Mroczkowski, who recently defended his PhD thesis written at Adam Mickiewicz University, Poznań. During the meeting, he will reflect on the interaction between the ways of movement and thinking.

Title: Thinking (in) Movement or Materialization of Meaning / Myślenie (w) Ruchu: o tym, w jaki sposób materializują się znaczenia

Abstract (PL): the seminar

W ramach spotkania zastanowimy się nad tym, w jaki sposób myślenie i ruch przenikają się wzajemnie. Nierozerwalny splot tych aktywności będziemy rozważać jako proces wytwarzania się znaczeń, który nie ogranicza się do ludzkiego języka, znaków, słów i reguł ich łączenia. Przyjmując taką perspektywę badawczą, zastanowimy się nad tym, czym może być myślenie (w) ruchu, konstytuujące powiązania materialnych znaczeń w postaci układów ciał i pojęć. W tym celu przybliżymy sobie wybrane konceptualizacje z zakresu filozofii oraz praktyki ciała. Szczególną uwagę zwrócimy na technikę tańca kontakt improwizacja, wybrane zagadnienia ze sztuk walki oraz szeroko rozumianej medytacji. Wątek łączący wskazane praktyki to ich nakierowanie na poszerzanie cielesnej świadomości oraz uważności w ruchu. Przeanalizujemy, dlaczego rozwój tych właśnie kompetencji poznawczych umożliwia lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób zachodzi proces materializacji znaczeń. W końcowej części spotkania zastanowimy się wspólnie nad zastosowaniem omawianych wątków w szerszej perspektywie społecznej, kulturowej, politycznej i badawczej.

Zachęcamy do przeczytania tekstów Johnsona i Mroczkowskiego (podlinkowane poniżej).

Abstract (PL): the workshop

Zapraszamy do wspólnej praktyki cielesnego eksperymentowania, w której będziemy eksplorować powiązania myślenia i ruchu. W naszej laboratoryjnej przestrzeni wykorzystamy wybrane elementy wywodzące się z tańca, performance, medytacji i sztuk walki. Narzędzia poznawcze pochodzące z tych dziedzin wiedzy umożliwią nam poszerzenie cielesnej świadomości oraz uważności w ruchu. Wykorzystując proste techniki, niewymagające wcześniejszego przygotowania i treningu, przyjrzymy się, w jaki sposób wytwarzają się cielesne granice oraz język słów, którym się posługujemy.

Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego przygotowania i jest przeznaczony dla osób o dowolnych kompetencjach psychomotorycznych. Zachęcamy do zabrania ze sobą wygodnego stroju niekrępującego ruchów oraz butelki z wodą.

Abstract (EN)

During the seminar, we will discuss the entanglement of thinking and movement. We will consider those inseparable activities as a process of materialization of meaning, not limited to the human ability to use language. From this kind of research perspective as a point of view, we will analyze what the thinking (in) movement can be. For this purpose, we will overview selected conceptualizations from the field of philosophy and body practices. We will pay particular attention to the dance technique contact improvisation, martial arts, and broadly understood the practice of meditation. The main factor connecting all of those selected practices is their orientation towards developing body awareness and mindfulness in movement. In the final part of the seminar, we will consider the application of the discussed themes in a broader social, cultural, political, and research perspective.

Before the meeting, please read these texts:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952324.