Modelowanie interakcji matka-dziecko, czyli jak wychować sieć neuronową

5/02/2021, 16:00 (GMT+1, Warsaw) Google Meet, meeting link

W ten piątek zapraszamy na prezentację Marii Bancerek „Modelowanie interakcji matka-dziecko, czyli jak wychować sieć neuronową”.

Abstrakt W badaniach nad emergencją języka i komunikacji niezmiennie inspiracji dostarczają relacje matka-dziecko, w których dziecko nabywa umiejętność posługiwania się językiem poprzez szereg złożonych interakcji, w które jest angażowane. Podczas seminarium zastanowimy się, w jaki sposób podobne interakcje mogą stanowić inspirację dla modeli obliczeniowych mających za zadanie uchwycić rodzącą się poprzez interakcję komunikację.

Porozmawiamy o tym, jakie założenia powinien spełniać model, aby najwierniej odwzorowywać emergencję języka w rozwojowej skali czasowej oraz w jaki sposób można modelować interakcję dziecka z ukształtowanym już językowo opiekunem. W jaki sposób należy umotywować działalność agentów uwzględniając ich otoczenie? Czy dialog pomiędzy agentami, w którym obopólnym celem jest przystosowanie uczącego się agenta do sprawnego funkcjonowania w środowisku, pozwoli uchwycić rodzący się język?

Lektura:

  1. J. Rączaszek-Leonardi, T. W. Deacon. 2018. Ungrounding symbols in language development: implications for modeling emergent symbolic communication in artificial systems. DOI: 10.1109/DEVLRN.2018.8761016

Piątkowe seminarium odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/you-bwvn-ned