Zderzenia Poznawcze: To CogSci with Love

Prof. Joanna Rączaszek-Leonardi występuje na studenckiej konferencji Zderzenia Poznawcze 2020. Konferencja odbywa się online. Zapraszamy do obejrzenia wykładu i dyskusji pod poniższym linkiem.

Obejrzyj wykład: Z miłości(ą) do kognitywistyki

Abstrakt

To Zderzenie będzie dotyczyło relacji między naukowym podejściem do poznania (opartym na doświadczeniach w znaczeniu „eksperymentów”) a jednostkowym doświadczaniem. Pod hasłem „zdolności poznawcze człowieka” zwykle poszukujemy „najwyższych” form poznania: jak dowodzimy twierdzeń, rozwiązujemy problemy, podejmujemy decyzje, posługujemy się językiem. Jednak za Hanne de Jaegher (2019) warto zastanowić się, czy takie podejście nie powoduje, że umyka nam poznanie prawdziwie ludzkie. Opiera się ono na tym, że to my jesteśmy najlepszym „urządzeniem pomiarowym” innych, zdolni wejść z nimi w relację, odczytać kierunek spojrzenia, stan emocjonalny, intencje. Czy takie poznanie może stanowić podstawę poznania naukowego? Czy może już stanowi? Czy w formalizmach opisujących wiedzę i zachowanie jest miejsce na jakość doświadczania?