Scale free biology

Podczas spotkania pracowni Wiktor Rorot zaprezentował referat pt. “Scale-free biology”.

Slajdy z prezentacji: [PDF]

Jest nam miło poinformować, że projekt ten będzie realizowany w naszej pracowni w ramach pracy doktorskiej oraz grantu “Developmentally informed agent-based modeling of symbolic constraints in interaction”.