Linguistic complexity in non-human communication

8/01/2020, 16:00 (GMT+1, Warsaw) Google Meet, meeting link

W ten piątek kontynuujemy dyskusję na temat kompozycjonalności w komunikacji osobników z gatunków innych niż Homo sapiens. W pierwszym tekście autorzy pochylają się nad wielomodalną (dźwiękową i gestową) kompozycjonalnością u szympansów (Linda S. Oña et al., „A stepping stone to compositionality in chimpanzee communication”, PeerJ 7:e7623) [PDF]. Przyjrzymy się również jednomodalnej (dźwiękowej) komunikacji u innych naczelnych, omawiając artykuł Kate Arnolds & Klausa Zuberbühlera, „Call Combinations in Monkeys: Compositional or idiomatic expression?”, Brain and Language 210 (2012): 303-309 [PDF].

W tym tygodniu nie ma osoby zagajającej, wszyscy czytamy artykuły.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/fpb-nsjt-wbk