Wyłanianie się komunikacji w różnych skalach czasu

Podczas kameralnego spotkania pracowni Michał Niklewski zaprezentował projekt pracy magisterskiej na temat wyłaniania się komunikacji w różnych skalach czasu.

Slajdy z prezentacji: [PDF]