Theoretical framework for description and modeling of heterogeneous cognitive systems

7.02.2020, 16:00, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7.

Spotkanie było poświęcone dyskusji wokół szkicu przygotowywanego artykułu „Theoretical framework for description and modeling of heterogeneous cognitive systems” dotyczącego relacji między inteligencją naturalną i sztuczną, i tego, jak możemy w ogólny sposób opisywać współpracę obu rodzajów agentów w ramach rozproszonych systemów poznawczych.

Slajdy z prezentacji