Evolutionary pressure

18/12/2020, 16:00 (GMT+1, Warsaw) Google Meet, meeting link

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium HILL piątek 18 grudnia o 16:00. Kontynuujemy dyskusję nad modelowaniem wyłaniania się komunikacji w warunkach presji ewolucyjnej. Tym razem omówimy bardziej złożony model z pracy Angelo Loula et al. „Emergence of self-organized symbol-based communication in artificial creatures”. Cognitive Systems Research 11 (2010): 131-147, gdzie presja została znaturalizowana jako obecność drapieżników i to właśnie w odpowiedzi na związane z tą presją zagrożenie rozwijają się czynności komunikacyjne.

Artykuł zagai Borys Jastrzębski.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/rdz-pnwn-yrb