Evolutionary Conditions for the Emergence of Communication in Robots

4/12/2020, 16:00 (GMT+1, Warsaw) Google Meet, meeting link

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium HILL w piątek 4 grudnia o 16:00. Porozmawiamy o symulowaniu zjawisk ewolucyjnych w rozwoju podstawowej komunikacji na przykładzie artykułu Daria Floreano i współpracowników w Current Biology, “Evolutionary Conditions for the Emergence of Communication in Robots” [PDF]). Eksperyment jego zespołu wskazuje na interesujące warunki skutecznej komunikacji (wystarczające podobieństwo) oraz ograniczenia obecnego podejścia ewolucyjnego (problemy selekcji indywidualnej).

To i inne badania obliczeniowe nad wyłanianiem się systemów komunikacyjnych sugeruje, że możemy mieć do czynienia z psychologiczno-językowym wydaniem problemu rewolucji neolitycznej: dlaczego nastąpił „symboliczny moment komunikacyjny”, skoro początkowo jest to bardziej kosztowne niż alternatywa? A może zupełny brak komunikacji w grupach kontrolnych to po prostu błędne założenie?

Warto też wspomnieć o wynikach z ich drugiego artykułu (Mitri, Floreano, Keller 2009, “The evolution of information suppression in communicating robots with conflicting interests” [PDF]. To jest krok w stronę ukrywania informacji i komunikacji celowo wprowadzającej w błąd.

Artykuły będzie zagajał Borys Jastrzębski.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/vdw-swkf-zef