Projekt Eureqa: programowanie genetyczne jako metoda odkrywania wiedzy

29/11/2019, 16:00, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, s. 74

Prelegent: dr Julian Zubek

Idea programów komputerowych tworzonych nie przez programistę ale przez proces ewolucyjny jest znana od czasów Alana Turinga. Została spopularyzowana przez Johna Koza pod nazwą programowania genetycznego (ang. genetic programming). Metody programowania genetycznego są stosowane w analizie danych, projektowaniu urządzeń, sterowaniu robotami itp. Programowanie genetyczne pozwoliło na znalezienie rozwiązań różnorodnych praktycznych problemów konkurencyjne względem rozwiązań znalezionych przez człowieka. Ich skuteczność nie zawsze idzie w parze z przejrzystością: rozwiązania znalezione przy pomocy programowania genetycznego bywają trudne w interpretacji, co zmniejsza ich wartość naukową. Projekt Eureqa podejmuje próbę wyeliminowania tego mankamentu. Jego celem jest odkrywanie równań symbolicznych, opisujących różnorodne układy fizyczne, kierując się przy tym kryterium prostoty znajdowanego rozwiązania. Algorytm potrafi również odkrywać niezmienniki danego układu, czyli wartości, które pozostają stałe podczas przebiegu procesu. Jest to krok w stronę zautomatyzowanego odkrywania wiedzy oraz objaśnialnej sztucznej inteligencji.

Literatura: Schmidt, M., Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data, Science. PDF

Dodatkowo zachęcamy do obejrzenia wystąpienia Hoda Lipsona „Automating discovery: From cognitive robotics to particle physics” z konferencji ICDL-EPIROB: https://www.youtube.com/watch?v=xdfFkXCkCBw

Slajdy z prezentacji