Capsule networks

09/01/2019, 16:30, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 74

Prelegent: Julian Zubek (WP UW)

Abstrakt

Sieci kapsułowe (ang. capsule networks) to nowy rodzaj architektury sztucznych sieci neuronowych zaproponowany przez Geoffreya Hintona. Tradycyjne sieci składają się z prostych jednostek obliczeniowych – neuronów, których aktywacje reprezentowane są przez pojedyncze liczby. W sieciach kapsułowych pojedynczą jednostkę obliczeniową stanowi kapsuła – uogólniony rodzaj neuronu, którego aktywacja reprezentowana jest przez wektor. Wektor poprzez swoją długość niesie informację o sile aktywacji, a poprzez swój kierunek o kontekście wystąpienia aktywacji. Dzięki uwzględnieniu kontekstu, kapsuły są w stanie dynamicznie dostosowywać topologię połączeń w sieci, co stanowi podstawę reprezentacji hierarchicznych zależności w obrębie rozpoznawanych obiektów.

Podczas prezentacji wprowadzę intuicje i algorytmy stojące za sieciami kapsułowymi. Omówię zastosowanie kapsuł w rozpoznawaniu obrazów, przedstawione przez autorów oryginalnego artykułu. Dyskusja po wystąpieniu dotyczyć będzie możliwych zastosowań sieci kapsułowych w modelowaniu procesów nabywania pojęć oraz wykorzystania informacji symbolicznej w ramach działań podejmowanych w środowisku.

Literatura

Sabour, S., Frosst, N., Hinton, G. (2017). Dynamic Routing Between Capsules