Beyond here-and-know & UHURA

20/11/2020, 16:00 (GMT+1, Warsaw) Google Meet, meeting link

W pierwszej części spotkania będziemy dyskutować na temat tekstu “Beyond here-and-now: Extending shared physical experiences to shared conceptual experiences”. Zagajać będzie Wiktor Rorot.

Artykuł Ruth Schulz i współpracowników [1] opisuje eksperymenty z wykorzystaniem robotów mobilnych, w których roboty są w stanie wypracować złożony język opisujący przestrzeń i prowadzić w nim ustrukturyzowane konwersacje. Autorzy pokazują, w jaki sposób roboty zdolne są do wypracowania pojęć opisujących doświadczane niebezpośrednio elementy świata, poprzez “generatywne ugruntowanie”, oparte o wykorzystanie pojęć relacyjnych. Takie pojęcia pozwalają robotom efektywnie komunikować się w ramach gier “idź-do”, polegających na niezależnej nawigacji do nazwanego punktu.

[1] Schulz, R., Wyeth, G., & Wiles, J. (2012). Beyond here-and-now: Extending shared physical experiences to shared conceptual experiences. Adaptive Behavior, 20(5), 360–387. https://doi.org/10.1177/1059712312449546

Druga część seminarium będzie poświęcona zgłoszeniu grantowemu PRELUDIUM BIS w ramach propozycji projektu doktorskiego “The relationship between controlling speech waveform and values realized in social interactions using bionic communication systems for laryngectomees”. Swój projekt zorientowany wokół UHURY przedstawi Konrad Zieliński.

Seminarium odbędzie się na platformie Google Meet: https://meet.google.com/szt-fscw-ikt