Afordancje jako informacja semantyczna

25/04/2019, 16:30, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 74

Prelegent: Szymon Talaga (ISS UW)

Abstrakt

Pojęcie informacji jest z pewnością w samym centrum psychologii ekologicznej. Jednocześnie jest ona w tym kontekście rozumiana trochę inaczej niż zazwyczaj w teorii informacji. Przez długi czas uniemożliwiało to pogodzenie tych dwóch perspektyw, na co zwracali uwagę zarówno Gibson jak i (pośrednio) Shannon. Wprowadzenie metod wyodrębniania komponentu semantycznego z informacji całkowitej (syntaktycznej) daje jednak nadzieję na pokonanie tego problemu. Jednym z możliwych rozwiązań jest formalizacja kluczowego pojęcia afordancji w kategoriach teorii informacji. Punktem wyjścia dla seminarium będzie (umiarkowana) krytyka wcześniejszych prób formalizacji afordancji podejmowanych przez Turveya i Chemero oraz wprowadzenie rozróżnienia między informacją syntaktyczną i semantyczną. Pozwoli to na sformułowanie abstrakcyjnej, ilościowej definicji afordancji, mocno inspirowanej metodą zaproponowaną niedawno (w zupełnie innym kontekście) przez Kolchinsky’ego i Wolperta. Na koniec spróbujemy zastanowić się nad możliwymi zastosowaniami przedstawionego pomysłu, oraz jego praktyczną użytecznością (bezużytecznością?).

Literatura

https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsfs.2018.0041

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326969eco0403_3

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15326969ECO1502_5